Seç-G Politikamız

VONOZ ENERJİ olarak hedefimiz kaza yapmamak, insanlara ve çevreye zarar vermemektir.

Ürettiğimiz tüm hizmet ve işler, çalışanlarımızın ve çalışma sahalarımızda bulunabilecek diğer kişilerin güvenliğine dayanır. Kendi güvenliğimizin yanı sıra, iş arkadaşlarımızın ve temas halinde olduğumuz herkesin güvenliğini korumak en büyük önceliğimizdir.

VONOZ ENERJİ olarak ve faaliyet gösterdiğimiz yerlerdeki personelimiz, müşterilerimiz ve diğer kişilerin İş Sağlığı ve Güvenliği sorumluluğunu paylaşıyoruz. Kendimiz ve müşterilerimiz için yaptığımız işlerin kalitesi, maliyeti ve süresi içinde tamamlanması önemlidir. Ancak hiçbir şey işimizi emniyetli bir şekilde yapmamızdan önemli olamaz. Emniyetli şekilde yapacağımız çalışmaların şirketimize katacağı değerin farkındayız.


Bu amaçla;

 İş öncesi riskleri değerlendirecek, gerekli çevre, sağlık ve güvenlik önlemlerini alacağız. Riskler kabul edilebilir ve yönetilebilir seviyeye indirilmedikçe sahada çalışma yapmayacağız.

 Her zaman kişisel koruyucu donanımlarımızı ve işimizin gerektireceği diğer iş sağlığı ve güvenlik ekipmanlarımızı kullanacağız.

 Çalışma yaptığımız sahalardaki, herkesi yapacağımız işten haberdar edecek ve iş süresince dikkatli olmalarını sağlayacağız.

 Çalışma yaptığımız sahaların etrafındaki insanlara zarar vermeyeceğiz.

 Çalışma yaptığımız sahalar ve etraflarında çevreye zarar vermeyeceğiz.

 Tehlikeli bir durum oluşması halinde derhal işi durduracağız.

 Tüm işlerimizde iş güvenliğini ilgilendiren yasal mevzuatlara uyacağız.

 Müşterilerimiz, alt yüklenicilerimiz ve tedarikçilerimiz dahil tüm personelimizin sağlığının korunması için bilinçlendirecek, alanında uzman kişilerden eğitimler aldıracak ve bu eğitimlerin devamlılığını sağlayacağız.

 SEÇ-G performansımızın sürekli olarak iyileştirilmesine ve geliştirilmesine yönelik olarak, düzenli ve sık aralıklarla denetimler yapacak, elde edilecek verilere göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetleri gerçekleştireceğiz. Denetim sonuçlarını şeffaf bir şekilde talep eden tüm kurumlara sunacağız.

 SEÇ-G Politikamızı, değişen şartlara ve gelişen teknolojiye göre her yılın ilk çeyrek diliminde çalışanlarımızın da katılımıyla gözden geçirecek, tüm personel, alt yüklenici, müşteri ve tedarikçilerimize yazılı olarak ileteceğiz.

Birey olarak gücümüz ne olursa olsun, birlikte daha fazlasını başaracağımızı biliyor, İş Güvenliği sorumluluklarımızı yerine getireceğimizi, bu amaçla yeterli mali ve personel kaynaklarını ayıracağımızı taahhüt ediyoruz.

©2015 - Vonoz Enerji Tüm Hakları Saklıdır.
TTR BİLİŞİM